POLITYKA PRYWATNOŚCI - PLIKI COOKIES - SCHOELLER ALLIBERT SP. Z O.O.

Dla celów ustawy o ochronie danych z 1997 r. (Ustawa), nazwa domeny http://shop.schoellerallibert.com/pl (witryna) oznacza witrynę internetową obsługiwaną przez Schoeller Allibert Sp. z o.o., zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 92726, z siedzibą w 41-808 Zabrze, ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5 (my lub nasz/nasza/nasze).

Administratorem danych osobowych jest Schoeller Allibert Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5, 41-808 Zabrze, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 92726, posiadający numer NIP 626-249-94-23 oraz numer REGON 013123959.

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych od Pani/Pana lub przekazanych nam przez Pana/Panią. Proszę zapoznać się dokładnie z niniejszą Polityką.

Korzystając z witryny i usług oferowanych za pośrednictwem witryny oświadcza Pan/Pani, że zapoznał się z niniejszą Polityką i wyraża zgodę na stosowanie przez nas zasad i reguł w niej określonych.

Schoeller Allibert może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności (data ostatniej zmiany: 28.11.2017). Z najnowszą wersją można się zapoznać klikając na link Polityka prywatności / Pliki cookie na naszej witrynie internetowej.

Schoeller Allibert Sp. z o.o. zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem zmian wprowadzanych do Polityki prywatności. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu zmiany do niniejszej Polityki prywatności będzie stanowić akceptację takiej zmiany.

Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody bądź z uwagi na konieczność realizacji umowy lub podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed jej zawarciem. Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również, jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza Pana/Pani praw i wolności. Prawnie usprawiedliwionym celem jest między innymi marketing bezpośredni naszych produktów lub usług.

W przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, działania takie będą podejmowane po wyrażeniu przez Państwa stosownej zgody.

Zakres zbieranych danych i źródła danych

Każdorazowo zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych wynika z działań podejmowanych przez Pana/Panią podczas korzystania z witryny oraz treści wyrażonej zgody. W szczególności dane te mogą obejmować Pana/Pani imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i numer identyfikacji podatkowej,

Do przetwarzanych przez nas danych i informacji należą przede wszystkim: Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią: Zakres gromadzonych w ten sposób danych odpowiada danym dobrowolnie przez Pana/Panią przekazanym. Jednak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dane osobowe mogą być również przez nas gromadzone przy wykorzystaniu publicznego rejestru – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane te przekazuje/może przekazać Pan/Pani:

 • wypełniając formularze na witrynie lub prowadząc z nami korespondencję przez telefon, e-mail lub w inny sposób; lub
 • korzystając z określonych funkcjonalności witryny, w szczególności rejestrując konto użytkownika , subskrybując naszą usługę, szukając produktu, składając zamówienie za pośrednictwem witryny, biorąc udział w konkursie, promocji lub ankiecie oraz zgłaszając problem związany z witryną.

Oprócz danych osobowych, zbieramy również inne informacje, w tym m.in.:

 • informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia z Internetem, dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma; oraz
 • informacje dotyczące wizyty, w tym pełny URL strumienia kliknięć do naszej strony, przez naszą stronę i z naszej strony (w tym data i godzina), oglądane lub wyszukiwane produkty, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, czas trwania odwiedzin na poszczególnych stronach, informacje o interakcji z witryną (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy) oraz metody używane w celu wyjścia ze strony.
 • Informacje przekazane przez Pana/Panią oraz informacje zebrane przez nas zostaną połączone i wykorzystane do celów określonych poniżej.
 • W jakim celu wykorzystujemy Pana/Pani dane?

  Każdorazowo cel przetwarzania danych osobowych wynika z wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Przede wszystkim zaś Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podejmowania na Pana/Pani żądanie działań przed jej zawarciem. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu uruchomienia i prowadzenia konta użytkownika witryny oraz oferowaniu innych funkcjonalności witryny.

  Nie przetwarzamy danych osobowych w celu, który nie był objęty Pana/Pani zgodą, a który nie jest dopuszczalny bez takiej zgody, stąd nie wszystkie z wymienionych w niniejszej części celów przetwarzania muszą dotyczyć Pana/Pani. W szczególności odnosi się to do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz marketingu bezpośredniego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  Pana/Pani dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celu:

  • zarządzania Pana/Pani rachunkiem (rachunkami) w naszej firmie;
  • przetwarzania złożonych przez Pana/Panią wniosków;
  • rozpatrywania reklamacji;
  • wysyłania Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i usług;
  • zawiadamiania Pana/Pani o zmianach dotyczących naszych usług;
  • weryfikacji Pana/Pani tożsamości;
  • przeprowadzania analiz rynkowych i ulepszania witryny;
  • pomiaru lub rozumienia skuteczności usług reklamowych świadczonych dla Pani/Pana i innych osób oraz dostarczania Pani/Panu odpowiedniej reklamy;
  • uzyskania Pana/Pani opinii lub uwag na temat dostarczanych przez nas produktów i usług;
  • kontaktowania się ze zwycięzcami naszych konkursów i planowania innych działań promocyjnych;
  • wysyłania do Pana/Pani informacji za pomocą poczty tradycyjnej, w tym informacji o naszych produktach i usługach oraz biuletyny;
  • wysyłania do Pana/Pani informacji w formie elektronicznej, które naszym zdaniem mogą się okazać przydatne lub o które Pan/Pani prosił(-a), w tym informacje o naszych produktach i usługach oraz biuletyny, pod warunkiem, że wyraził Pan/Pani na to zgodę.

  Może Pan/Pani poprosić nas, abyśmy nie przekazywali Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i usług w momencie, gdy takie informacje są zbierane na Witrynie (poprzez zaznaczenie lub odznaczenie odpowiedniego pola zgodnie z instrukcjami) lub jeżeli nie chce Pan/Pani, abyśmy nadal wykorzystywali w ten sposób Pana/Pani informacje, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wysłanych do Pana/Pani wiadomościach. Może Pan/Pani również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Udostępnianie danych osobowych. Wyrażana przez Pana/Panią zgoda każdorazowo determinuje możliwość udostępniania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim. Co do zasady, nie udostępniamy Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom poza przypadkami, kiedy jest to uzasadnione podejmowanymi przez Pana/Panią działaniami, w szczególności treścią zawieranej umowy, bądź obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. Jeśli zatem dostawa zamówienia ma nastąpić za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego, Państwa dane osobowe, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji dostawy, zostaną udostępnione przewoźnikowi zewnętrznemu.

  Jeżeli spółka Schoeller Allibert lub całość jej aktywów zostanie przejęta przez inną firmę lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Schoeller Allibert zakończy działalność lub ogłosi upadłość, informacje dotyczące użytkowników będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione lub nabyte przez osobę trzecią. Przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że przeniesienie informacji, o którym mowa powyżej może nastąpić oraz że każdy nabywca Schoeller Allibert może nadal wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami.

  Pliki cookies

  Niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki, które są przechowywane na Pana/Pani komputerze. Są one wykorzystywane na przykład do zapamiętania, w jaki sposób użytkownik zalogował się na stronie internetowej i zapisania w koszyku produktów, które Pan/Pani chce zamówić. Służą one również do rejestrowania statystyk, na przykład w celu monitorowania liczby odwiedzanych stron, a także do ulepszania usług i witryny.

  Witryna może korzystać z następujących rodzajów plików cookies:

  Plik cookie sesji umieszczony na stronie Schoeller Allibert

  • zawiera datę aktualnej sesji odwiedzin

  Stałe pliki cookies:

  Plik cookie umieszczone na stronie Schoeller Allibert

  • Preferencje dotyczące kraju, języka i waluty - okres przechowywania 7 dni
  • Zapisują w koszyku produkty, które chce Pan/Pani zamówić. Domyślny czas sesji wynosi 2 godziny w przypadku braku aktywności. Jeżeli użytkownik pozostaje nieaktywny przez 2 godziny, sesja zostanie usunięta, a koszyk zostanie opróżniony.
  • Porównywanie produktów: śledzi preferencje użytkownika w celu porównania produktów - okres przechowywania 1 tydzień
  • Formularz internetowy: śledzi liczbę wysyłanych formularzy internetowych - okres przechowywania 1 dzień + okres pomiędzy kolejnymi formularzami (okres czasu pomiędzy minimalną liczbą wielokrotnych zgłoszeń tego samego formularza internetowego przez tego samego użytkownika)

  Pliki cookies osoby trzeciej

  • umieszczane przez Google Analytics. Są używane do prowadzenia statystyki odwiedzających. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tych plików cookies można zapoznać się z publiczną dokumentacją Google: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.ht... i http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.ht...

  Jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na używanie tych plików cookies, proszę ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała pliki cookies podczas Pana/Pani wizyty na naszej witrynie. W przypadku ich odrzucenia niektóre usługi, funkcje lub zasoby witryny mogą nie działać poprawnie:

  • aktualna sesja (np. zawartość koszyka)
  • preferencje dotyczące kraju lub języka
  • funkcja porównywania produktów
  • składanie formularzy internetowych

  Może Pan/Pani także ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu pliku cookie na swoim komputerze. Instrukcje dotyczące ustawienia przeglądarki można znaleźć w zakładce „POMOC” na pasku narzędzi większości przeglądarek.

  Prawa użytkownika

  Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności witryny, w szczególności dla składania zamówień oraz rejestracji konta użytkownika. W każdej chwili może Pan/Pani odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Oprócz tego, przysługuje Panu/Pani prawo do kontroli przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, a w szczególności prawo do:

  1. a. uzyskania informacji, czy w administrowanym przez nas zbiorze danych znajdują się Pana/Pani dane osobowe;
  2. b. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania przez nas swoich danych osobowych;
  3. c. uzyskania informacji od kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w zbiorze danych oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  4. d. uzyskania informacji o źródle z którego pochodzą dane Pana/Pani dotyczące, chyba że jesteśmy obowiązani do zachowania w tym zakresie tajemnicy;
  5. e. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych;
  6. f. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych lub całkowitego usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  W powyższych sprawach, prosimy o kontakt pod adresem:

  Schoeller Allibert Sp. z o.o., 41-808 Zabrze, ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5 oraz: webstore.poland@schoellerallibert.com

  Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Pana/Pani danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i/lub otrzymaniu określonych lub wszystkich rodzajów informacji marketingowych. W tym celu proszę wysłać wniosek pocztą na adres: Schoeller Allibert Sp. z o.o., 41-808 Zabrze, ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5, lub telefonicznie pod numerem +48 32 283 13 10, lub e-mailem na adres: webstore.poland@schoellerallibert.com Wówczas nie będziemy już wysyłać do Pani/Pana żadnych informacji marketingowych. Szczegółowe regulacje dotyczące praw osób, których dane osobowe dotyczą, przewidziane są w Rozdziale 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

  Bezpieczeństwo Pana/Pani danych

  Staramy się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pana/Pani danych. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub przed jakąkolwiek formą ich bezprawnego przetwarzania.

  Kontakt

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności, proszę skontaktować się z nami pod adresem:

  Schoeller Allibert Sp. z o.o.,
  ul. Fryderyka Wilhelma Redena 5
  41-808 Zabrze,
  E-mail: webstore.poland@schoellerallibert.com